Välkommen till Fä&Folk!

Fä&Folk är en enskild firma som drivs av mig, veterinär Åsa Lindqvist.

Jag har arbetat som lammrådgivare och med bland annat kurser, studiecirklar och  rådgivningsbesök.

Fårägare, kurser, föredrag, studiecirklar, erfa-grupper, rådgivning Veterinär Åsa Lindqvist arbetar med får och lamm