Kurser för fårägare

Inga kurser är planerade under 2020

Djurvälfärdsersättning

Fr o m 2016 kan den som har minst en djurenhet ( 1 får motsvarar 0,15 djurenheter, dvs en djurenhet = minst 7 får) söka ersättning för extra djuromsorg, den s k "fårpengen". Ersättningen är 2000 kr per djurenhet. För att få ta del av ersättningen måste djurhållaren uppfylla en rad villkor, t ex göra en produktionsplan, foderstat, hullbedömningar, ha ett karantänsförfarande för nya djur mm.

På kursen går jag igenom vad du behöver göra för att få ta del av "fårpengen". Det kan vara en god idé att börja redan nu med planeringen av åtgärderna!   

Hullbedömnings- och hanteringskurs

Detta är något som såväl nybörjare som erfarna fårägare har nytta av att lära sig! Kursen hålls på en gård och innehåller demonstrationer och praktisk träning. Deltagarna får lära sig hullbedömning efter en vedertagen mall som används för djurvälfärdsersättningen. Dessutom ingår hur man avmaskar på rätt sätt (många gör fel!), vaccinerar, tar träckprov samt hur man flyttar ett får, bromsar och sätter det.                                                      

Hälsoproblem runt lamningsperioden

Kursen omfattar de vanligaste hälsoproblemen hos tackor före-under-efter lamningen och hos lamm de första dagarna efter lamningen. Jag går igenom orsak, symtom och behandling samt förebyggande åtgärder. Innehållet i denna kurs kan deltagarna påverka själva genom att de anger sina önskemål i början av kursen.

Halvdags-/kvällskurs.

Litteratur: Kompendium i hälsoproblem under lamningsperioden.

Fördjupad kurs för etablerade fårägare

Kursen omfattar olika hälsoproblem och hur man undviker dem. Den riktar sig till fårägare som har haft lammproduktion i flera år och inhämtat de basala kunskaperna tidigare. Deltagarna kan själva styra innehållet genom att i förväg maila frågor till mig, och/eller så tar jag upp den senaste kunskapen och forskningsrönen, både från Sverige och andra länder, inom relevanta sjukdomsområden.

Praktisk kontroll av djurens hälsa

Kursen har en teoretisk och en praktisk del.  Du får lära dig att göra en hälsoundersökning av dina får, både på flocknivå och på individnivå. Praktisk undersökning av på tackor och baggar. Förevisning av juver, med respektive utan inflammation, ingår liksom hullbedömning.

Klövvård och klövsjukdomar inklusive fotröta

Du får veta hur en klöv är uppbyggd, hur man verkar klövar och vilka klövsjukdomar får kan drabbas av samt hur man förebygger och behandlar fotröta. Kursen kan genomföras helt och hållet teoretiskt eller med både teoretiska och praktiska inslag.

Parasitsjukdomar

Kursen kan vara en halvdags-/kvällskurs eller en heldagskurs. Målet med en halvdags-/kvällskurs är att deltagarna efter kursen ska ha kunskap om hur man kan förebygga problem med inälvsparasiter under olika tidpunkter på året och vid olika produktionsformer, samt allmänt förebyggande åtgärder och avmaskningsstrategier. Under en heldagskurs lär sig deltagarna mer om de olika inälvsparasiterna, om utvärtes parasiter, hur parasiter sprids samt hur man gör en betesplan för att förebygga parasitsjukdomar.

Giftiga växter på betet, foderförgiftningar

På den här kursen får du veta vilka växter som kan vara giftiga, vilka symtom de ger, hur man hanterar och förebygger förgiftningar. Halvdagskurs på sal kan kombineras med fältkurs för att titta på giftiga växter, eller kompletteras med foderförgiftningar.

Foderstatsberäkning

Kursen utgår från grovfoderanalys och tar upp grundläggande begrepp och exempel för beräkning av foderstat för olika perioder. Grovfoderanalys och foderstat ingår i kraven för "Fårpengen".

Kurser för hästägare

Tillsammans med Länsstyrelsen håller jag kurser för hästägare där jag pratar om parasiter och giftiga växter.

 

Lamningskurs Lamningskurs:Här förlöser vi tyglamm på löpande band!
Djurvälfärdspeng, hullbedömning, praktisk kontroll av djurens hälsa Full aktivitet vid träning på kursen i hullbedömning!
Klövvård, klövsjukdomar, fotröta Klövvård
kontroll av baggar, tackor, juver Praktisk kontroll av djurens hälsa