kurser för fårägare, rådgivning, studiecirklar, erfa-grupper

OM MIG:

Veterinär Åsa Lindqvist, startade firman Fä&Folk 2003.

Medlem i

- Gimrarna – Lammrådgivare i samverkan www.gimrarna.se

- Sheep Veterinary Society www.sheepvetsoc.org.uk

och hedersmedlem i Södra Kalmar Läns Fåravelsförening www.faravelsforbundet.com

Utbildad fotröteveterinär samt Elitlammsutbildare.

 

Har hållit kurser för fårägare och jort rådgivningsbesök på fårgårdar.

Skrivit kompendier och broschyrer, t ex "Fåråret" (Länsstyrelsen Västra Götaland) och "Friska får" –(SJV) och anordnat seminarier med svenska och utländska föredragshållare.

Varit med och bildat Gimrarna – en förening för rådgivare som brinner för får och lamm, se www.gimrarna.se

1983-2003 var jag ledare för Fårhälsovården,Svenska Djurhälsovården (numera Gård&Djurhälsan). Detta innebar rådgivning direkt till fårägare men också annan verksamhet. Jagtog fram kurspaket bland annat i Lamning och lamningshjälp, startade kontrollprogrammet mot Maedi-Visna hos får, samt genomförde flera forskningsprojekt: inälvsparasiter i fårbesättningar, spårelementbrister, faktorer som påverkar dödlighet och tillväxt hos lamm m fl. Jag hade även, tillsammans med agronom Annigun Wedin, intensivrådgivning i stora fårbesättningar.

2003 blev jag utnämnd till Veterinärmedicine hedersdoktor

bland annat för att

"genom ett ovanligt stort engagemang, kunskapssökande och förmåga att förmedla kunskap lyckats få den ”lilla” idisslaren, fåret och geten, att ta plats på den veterinärmedicinska kartan.”