Rådgivning och andra tjänster för fårägare

            - rådgivning
           -  provtagning för MV-status
            - kontroll av fotröta

     

Rådgivning

Rådgivning, besök, produktionsplan,betesplan, hullbedömning,hälsoprogram Rådgivningsbesöket är ett bra tillfälle att få svar på frågor!

Rådgivningen innehöll något eller några av följande tjänster:

  • produktionsplan för det kommande året
  • betesplan för att undvika parasitproblem och med hänsyn till betes- och foderareal
  • hälsoprogram: vaccinationer, träckprov för parasitkontroll, kontroll av klövar eller annat som du vill ha råd om och planera in under året
  • hullbedömning av tackor
  • foderstatsberäkning inför högdräktighet och digivning
  • Elitlamm-support

Provtagning för MV-status

MV-status, provtagning Fåren är lugna vid van hantering

För att få och upprätthålla Maedi-Visna fritt status i en fårbesättning ska fåren provtas med vissa intervall.

Information om Maedi-Visna och kontrollprogrammet finns på Gård och Djurhälsans hemsida: http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/kontrollprogram/maedi-visna-hos-far/

Kontroll av fotröta

fotröta, F-status, fotröte-veterinär Kontroll av klövarna i tackvändare

Information om Klövkontrollen finns på Gård och Djurhälsans hemsida:

http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/kontrollprogram/klovkontrollen-hos-far/