Rådgivning och andra tjänster för fårägare

      Jag erbjuder dig som har får

            - rådgivning
           -  provtagning för MV-status
            - kontroll av fotröta

     

Rådgivning

Rådgivning, besök, produktionsplan,betesplan, hullbedömning,hälsoprogram Rådgivningsbesöket är ett bra tillfälle att få svar på frågor!

Rådgivningen kan innehålla något eller några av följande tjänster:

  • produktionsplan för det kommande året
  • betesplan för att undvika parasitproblem och med hänsyn till betes- och foderareal
  • hälsoprogram: vaccinationer, träckprov för parasitkontroll, kontroll av klövar eller annat som du vill ha råd om och planera in under året
  • hullbedömning av tackor
  • foderstatsberäkning inför högdräktighet och digivning
  • Elitlamm-support

Vi kommer överens om tidpunkt för besöket hos dig och dina får och vad du vill att besöket ska innehålla.

Du får en kortfattad summering av mina råd efter besöket.

Vill du ha rådgivning på årsbasis?

I detta ingår ett eller flera besök samt telefonkonsultation.

Kontakta mig om du är intresserad. Vi skräddarsyr tillsammans vad årets rådgivning ska innehålla och du får prisförslag.

Provtagning för MV-status

MV-status, provtagning Fåren är lugna vid van hantering

För att få och upprätthålla Maedi-Visna fritt status i en fårbesättning ska fåren provtas med vissa intervall.

Information om Maedi-Visna och kontrollprogrammet finns på Gård och Djurhälsans hemsida: http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/kontrollprogram/maedi-visna-hos-far/

Kontroll av fotröta

fotröta, F-status, fotröte-veterinär Kontroll av klövarna i tackvändare

Vill du veta om dina får har fotröta?

Eller vill du ha kontroll för att få F-status i Klövkontrollen?

Jag är utbildad "fotröte-veterinär" och kan hjälpa dig att besiktiga fårens klövar.

Information om Klövkontrollen finns på Gård och Djurhälsans hemsida:

http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/kontrollprogram/klovkontrollen-hos-far/