studiecirkel om får, nybörjare, erfa-grupper Foto: Åsa Lindqvist

       

Studiecirklar för fårägare

Nybörjare

Erfa-grupper för erfarna fårägare