studiecirkel om får, nybörjare, erfa-grupper Foto: Åsa Lindqvist

       

Studiecirklar för fårägare

Nybörjare

Vi går igenom viktiga moment under fåråret: utfodring, hullbedömning, betesplanering, parasitkontroll, klippning, lamning , hälsoförebyggande åtgärder; vilka bestämmelser du måste känna till (djurskydd, journalföring, transport mm); vilka föreningar och program som finns och vad de erbjuder.

Erfa-grupper

Detta är studiecirklar för erfarna fårägare som vill lära sig mer och utbyta erfarenheter om fårproduktion och hälsovård. Antal deltagare 8-10 st per grupp som träffas 1-2 ggr i månaden hos varandra. Ett faktamoment (som förbereds av mig) ingår under träffen, resten av tiden ägnas åt diskussioner och erfarenhetsutbyte. Deltagarna är med och bestämmer temat för varje träff.

Erfa-grupperna bildas efter intresseanmälan – fyll i formuläret till höger och skicka. Jag meddelar när tillräckligt många inom ett geografisk område har anmält sig.